บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016

พระพิฆเนศ กับความเชื่อในไทย #2

รูปภาพ
เทวะลักษณะแห่งองค์พระพิฆเนศ เนื่องจากพระพิฆเนศมีพระเทวะลักษณะที่ไม่เหมือนเทพอื่น ๆ ได้มีการอธิบายถึงพระวรกายของพระองค์ท่านดังนี้ ศีรษะช้างแสดงถึงความเฉลียวฉลาด และความเป็นมงคล ดวงตา เล็ก แต่มองผู้อื่นใหญ่กว่าตนเสมอ แสดงถึงความอ่อนน้ำถ่อมตน เสียงดังที่เปล่งออกมาจากงวงหมายถึงคำว่า โอม ซึ่งเป็นเสียงแสดงถึงความเป็นสัจจะของสุริยจักรวาล งวง อ่อนช้อยคดโค้ง งวงของช้าง นอกจากใช้ในการหยิบจับสิ่งของแล้ว ยังใช้ในการระมัดระวังในการเดิน เนื ่องจากช้างมีร่างกายใหญ่โตและน้ำหนักมาก ก่อนจะเดิน จะใช้งวง แตะสำรวจ ดินที่จะเหยียบเดินก่อน เพื่อให้รู้ว่า สามารถรับน้ำหนักของตัวเองได้ไหม งวงช้างจึงให้ความหมายถึง การที่เราต้องระมันระวังตน ในการกระทำต่างๆอยู่เสมอ ใบหู อันใหญ่โต โบกสะบัด เข้าออกอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึง เรื่องใด ที่รับฟังแล้วสบายใจ จงรับฟังไว้ หากเรื่องใด ที่รับฟังแล้วไม่สบายใจ ไม่เป็นผลดี ให้โบกออกไปอย่าได้นำมายึดติดไว้ในจิตใจ เชือกบ่วงบาศน์แสดงถึง ปม พระองค์เป็นเจ้าแห่งอุปสรรค จะขมวดปมชีวิตผู้ใดให้ติดซึ่งอุปสรรค ก็ได้ และพระองค์ก็ยังสามารถแก้ ปมอุปสรรคต่างๆให้หมดไป บังเกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมา…

พระพิฆเนศ กับความเชื่อในไทย #1

รูปภาพ
พระพิฆเนศ กับความเชื่อในไทย #1 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีการบูชาเทพองค์ต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์อยู่มากมาย รวมทั้งองค์พระพิฆเณศ ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ดูได้จากการพบรูปสลักพระพิฆเณศในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทย โดยมีหลักฐานการค้นพบองค์เทวรูปบูชาพระพิฆเณศที่เก่าแก่ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นต้นว่าองค์เทวรูปบูชานั้นสลักจากหิน ค้นพบทางแถบจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพฯ


คนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หน่วยงานราชการกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ถือเอาพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์
พระพิฆเนศวรเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่ปารวตี มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง