บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2016

พระพิฆเนศ กับความเชื่อในไทย #3

รูปภาพ
ตำนานตอนพระคเณศเสียงา พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ·8 เมษายน 2016


ความเชื่อเรื่อง การเสียงาขององค์พระคเณศนั้น มีอยู่มากมาย มีหลายตำนาน หลากหลายเรื่องเล่า ที่กล่าวต่อกันมา แต่มีตำนานนึงเป็นที่รู้จักกันมากของคนไทย และนิยมแพร่หลายกันในอินเดีย ด้วย นั้นก็คือ การเสียงา จากการสู้กับปรศุราม อวตารแห่งมหาวิษณุเทพ
เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งองค์พระศิวะมหาเทพมีบัญชาให้พระพิฆเนศ เฝ้าประตูทางเข้าไว้ทรงห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนการทำสมาธิ พระพิฆเนศรับพระบัญชา ทำการเฝ้าทางเข้า ซึ่งประจวบกับเป็นวันที่ พราหมณ์ปรศุราม ออกจากสมาธิอันยาวนาน และได้รำลึกถึงองค์พระมหาศิวะเทพ จึงต้องการที่จะเข้าเฝ้าองค์มหาศิวะเทพ ปรศุรามเลยจัดแจงแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มอย่างดี พร้อมนำเอาขวานเพชรที่องค์มหาศิวะเทพมอบให้เป็นอาวุธคู่กาย ติดตัวไปด้วย และเดินทางไปยังเขาไกรลาศ อันเป็นที่ประทับแห่งองค์มหาศิวะเทพครั้นเดินทางไปถึงนั้น ก็ได้พบกับพระพิฆเนศ นั่งเฝ้าทางขึ้นไว้อยู่ พราหมณ์ปรศุราม ก็ไม่ได้สนใจ ได้แต่ดั้นด้นที่จะเข้าเฝ้าองค์พระศิวะให้ได้ เมื่อพระพิฆเนศเห็นดังนั้น จึงเข้าไปห้ามปราม ปรศุราม แต่ปรศุราหาได้ฟังคำเตือนของพระพิฆเนศไม่ จึงเกิ…