บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2016

ศรี ชลาดา คณปติ Sri Sharda Ganapati

รูปภาพ
Sri Sharda Ganapati Mandir,Pune
अखिलमंडईमंडळ,पुणे ศรี ชลาดา คณปติ เทวรูปของพระองค์ประทับอยู่ที่ เมืองปูเน่  (Akhil Mandai Mandal Pune - अखिल मंडई मंडळ,पुणे)ประวัติเทวรูปของพระองค์นั้น  มีอยู่ว่า   มีนักมวยคนหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาในองค์พระคเณศ เป็นอย่างมาก  และยังเป็นที่นับหน้าถือตาของเหล่าผู้คนทั้งหลายในเมืองปูเน่อีกด้วย  นักมวยผู้นี้ อยากมีบุตรมาก มีคนแนะนำให้เค้าไปขอพรต่อพระแม่ชลาดา ซึ่งอยู่นอกเมืองปูเน่ เพื่อขอบุตร   นักมวยผู้นี้ก็ได้ทำตามคำแนะนำ เดินทางไปขอพรต่อองค์พระแม่ชลาดา  จนเป็นผลสำเร็จ เค้าได้บุตรตามประสงค์  นักมวยท่านนี้จึงอยากอัญเชิญพระแม่ชลาดา เข้ามาในเมืองปูเน่ให้เหล่าผู้คนได้มาสักการะพระองค์ท่านด้วย  จึงสร้างเทวรูปองค์พระคเณศ ประทับคู่กับพระแม่ชลาดาขึ้น  พระแม่ชลาดาเป็นอีกพระนามของพระแม่สิทธิ  ชายาขององค์พระคเณศนั้นเอง   ผู้คนที่มาขอพร ณ เทวสถานแห่งนี้ จะขอเกี่ยวกับเรื่องบุตร หลาน  และคนรัก   ความรักในครอบครัว พระองค์จะประทานให้ซึ่งความสุขสมหวัง ตามที่ปรารถนา นั้นเอง