ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

อังการกี สันคสติ จตุรถี Angarki Sankashti Chaturthi

Angarki Sankashti Chaturthi อังการกี สันคสติ จตุรถี ทำไม จึงกราบไหว้พระคเณศในวันอังคารเป็นพิเศษ ทำไม จึงกราบไหว้พระคเณศในดิถี ขึ้น-แรม 4 ค่ำ เป็นพิเศษ จากคัมภีร์ศรีคเณศปุราณะ อัธยายะที่ 60 "ความยิ่งใหญ่ของดิถี ขึ้น 4 ค่ำ แห่งวันอังคาร" วันอังการกิสันคสติจตุรถี ปีนี้ 2564 นี้ มีทั้งหมด 3 วัน ได้แก่ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งบางปี อาจไม่มีวันอังการกี เลย บางปีอาจมี แค่ วันเดียว ตามคัมภีร์ที่ระบุไว้นั้น เชื่อว่าหากปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดในวัน อังการกิสันคสติจตุรถีนี้แล้ว การปฏิบัติ 1 วัน จะเท่ากับทำมา 1 ปี วันอังการกี สันคสติ จตุรถี ('Angarki Sankashti Chaturthi' ) ถือเป็นวันพิเศษ ที่ดี ที่จะทำการบูชาพระคเณศอย่างเป็นพิเศษ เนื่องด้วย เป็นวัน อังการกี สันคสติจตุรถี ('Angarki Sankashti Chaturthi' ) ผู้ที่นับถือต่อองค์พระคเณศ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการนมัสการพระพิฆเนศและถือศีลอดในวันนี้จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความปรารถนาทั้งหมด Angarki Chaturthi จึงเป็นวันที่ดีที่สุดในการบูชาองค์พระคเณศเป็นพิเศษ มีการอธิบา

โพสต์ล่าสุด

แผนที่พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

สวานันทะโลก และอัสตะสิทธิวินายักกา

คเณศชยันตี วันเกิดพระคเณศ