ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

เทศกาลคเณศจตุรถี เป็นเทศกาลประจำปีเพื่อสักการะบูชาพระพิฆเนศที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเทศกาลจะมีระยะเวลา 10-11 วันโดยวันเริ่มงานเทศกาลคเณศจตุรถีวันแรกจะตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ และสิ้นสุดในวันอนันตะจตุรทศีจะตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนภัทรปท . เดือนภัทรปทจะตรงกับเดือนไทย ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งแต่ละปีไม่ตรงกัน ขึ้นกับปฏิทินจันทรคติในแต่ละรอบปีปฏิทิน ไม่ควรใช้คำว่าตรงกับ “เดือน 9 และ เดือน 10” หากใช้คำว่า “และ” ในการเชื่อมคำดังกล่าว ความหมายจะกลายเป็น มีเทศกาลคเณศจตุรถี ถึง 2 ครั้ง . ในปี พ.ศ.2564 วันแรกเริ่มเทศกาลคเณศจตุรถี หรือวันขึ้น 4 ค่ำในเดือนภัทรปท ตามปฏิทินไทย จะตรงกับวันศุกร์ที่ 10 กันยายน และวันสิ้นสุดของงานเทศกาลคเณศจตุรถี จะเกิดขึ้นในวันอนันตะจตุรทศี หรือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนภัทรปท ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน . คเณศจตุรถีนั้น ในบางตำรา จะกล่าวว่าเป็น “วันเกิด” ของพระคเณศ (ซึ่งมีหลายคัมภีร์ หลายตำรา และไม่ตรงกันเลย) แต่ผู้เขียนนั้น จะอิงกับ “วันคเณศชยันตี” ที่ถูกระบุว่าเป็นวันเกิดของพระคเณศ “วันศุกลปักษ์ (ข้างขึ้น) สี่ค่ำ เดือนมาฆะ” เสียมากกว่า เพราะอ

โพสต์ล่าสุด

ปัญจามฤต (PANCHAMRITA PUJA पञ्चामृत पूजा)

ปัญจะเมวา ของถวาย 5 ชนิด

การจัดเตรียมของ และการประกอบพิธี ในช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี ด้วยตนเอง ที่บ้านแบบง่ายๆ