ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

คเณศชยันตี วันเกิดพระคเณศ

🕉คเณศชยันตี วันเกิดแห่งองค์พระคเณศ🕉 . 📣 หมายเหตุ ก่อนอ่าน 📣 บทความนี้ อ้างอิงจาก คัมภีร์มุทฺคลปุราณะ และ ความเชื่อของชาวมราฐี ในรัฐมหาราษฏระอันขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐที่มีผู้บูชาต่อ พระคเณศมากที่สุด โดยที่ผู้เขียน เลือกมาเผยแพร่เพราะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเชื่อ เกี่ยวกับองค์พระคเณศในประเทศไทย ซึ่งส่วนมากความเชื่อที่มีการนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยนั้น อ้างอิงมาจากความเชื่อ และหลักการปฏิบัติตามแบบฉบับของทางรัฐมหาราษฏระเสียเป็นส่วนใหญ่ . อนึ่งผู้ใดที่ ยึดติดกับตำราใดตำราหนึ่ง หรือเห็นต่าง ก็ขอให้ข้ามบทความนี้ไปอย่าได้ ยึดถือเพราะ บทความนี้ ต้องการส่งต่อความเชื่อ ของผู้เขียนเท่านั้น มิได้บังคับให้ต้องเชื่อ หรือแจงว่า ความเชื่อนี้ถูกต้องแต่เพียงความเชื่อเดียวแต่อย่างใด . ส่วนท่านที่เข้ามาอ่านก็ขอให้ใช้สติ พิจารณาข้อมูล ไม่จำเป็นต้องเชื่อถือ แค่นำกับไปคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และประมวลผลด้วยตัวท่านเอง หากเห็นว่ามีประโยชน์ ก็เก็บไว้เป็นข้อมูล หากเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ ก็ถือว่า อ่านขำขันฆ่าเวลาเล่นๆ ก็แล้วกัน . 🌺🌺🌺 คเณศชยันตี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนมาฆะ 🌺🌺🌺 วัดประสูติแห่งองค์พร

โพสต์ล่าสุด

อัฏฐะวินายักกา (Ashtavinyak)

ปัญจามฤต (PANCHAMRITA PUJA पञ्चामृत पूजा)