ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

อัฏฐะวินายักกา (Ashtavinyak)

  วันนี้นำข้อมูลเกี่ยวกัน อัฏฐะวินายักกา (Ashtavinyak) สวยัมภูคณปติ อันสักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 8 ขององค์พระคเณศ ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในกลุ่มผู้ศรัทธาองค์พระคเณศ ในประเทศอินเดีย มาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน ครับ . พระคเณศ ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และสำคัญที่สุดที่มีการบันทึกไว้ ในคัมภีร์ต่างๆ หาใช่ ดักดูเศรษฐ แห่งเมืองปูเน่ ที่คนไทยเรานิยมเรียกท่านว่าปางเศรษฐีกันแบบเข้าใจผิด หรือ องค์ศรีสิทธิวินายักกา แห่งนครมุมไบ หรือพระคเณศองค์สวยๆ งามๆ หรือองค์ใหญ่โตไม่ . กลับเป็น พระคเณศ เทวรูปหิน 8 พระองค์ ที่ถูกจารึกไว้ นั้นคือ "อัฏฐะะวินายักกา Ashtavinayak " ทั้ง 8 พระองค์นั้น เป็นสวยัมภู (เชื่อว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) กระจายอยู่ทั่วรัฐมหาราษฏระ . อาจจะฟังแล้วดูกล่าวเกินจริงไปสักนิด ว่า สวยัมภูคณปติทั้ง 8 องค์นี้อยู่ในจุดสูงสุดของรูปเคารพทั้งหมดที่มีอยู่ เพราะเชื่อว่า สวยัภูทั้ง 8 นั้น เป็นองค์พระคเณศจริงๆที่สถิตย์อยู่บนโลกนี้ . ผู้ที่นับถือ และศึกษาในองค์พระคเณศ ต่างยกให้ อัฏฐะวินายักกา ทั้ง 8 พระองค์นี้ ว่าเป็นสุดยอดของพระคเณศ และคือพระคเณศจริงๆ ที่ อยู่บนโลกมนุษย์แห่งนี้ ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วง

โพสต์ล่าสุด

ปัญจามฤต (PANCHAMRITA PUJA पञ्चामृत पूजा)

ปัญจะเมวา ของถวาย 5 ชนิด

การจัดเตรียมของ และการประกอบพิธี ในช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี ด้วยตนเอง ที่บ้านแบบง่ายๆ