อัสตะวินายักกา Ashtavinayak


อัสตะวินายักกาทั้ง 8 พระองค์

#อัสตะวินายักกาAshtavinayak #สวยัมภูคณปติ #พระคเณศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อัสตะวินายักกา คือชื่อของเทวรูปองค์พระคเณศทั้ง พระองค์ ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ อัสตะวินายักกาถูกจารึกในบันทึก ในคัมภีร์ และมนตราเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ มีประวัติ และตำนานของแต่ละสถานที่ แตกต่างกันไป กระจายอยู่ ในพื้นที่ แห่ง ในรัฐมหาราช มีความศักดิ์สิทธิเป็นอย่างมาก ผู้คนที่ เคารพบูชาในองค์พระคเณศ ครั่งนึงในชีวิต จะต้องเดินทางไปกราบไหว้อัสตะวินายักกา ทั้ง พระองค์นี้ให้ได้ สักครั้งในชีวิต

"โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรี สิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ บับป้า โมรยา"
มนต์บทนี้ เป็นบทที่ผู้ที่ศรัทธาในพระคเณศสวดบูชาท่าน หรืออย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินกันอย่างแน่นอน


แผนที่ในการเดินทางสู่อัสตะวินายักาเทวสถานแต่ละแห่งของอัสตะวินายักกา กระจายกันไปในบริเวณรัฐมหาราช โดยอัสตะวินายักกา นั้น เป็นที่แพร่หลายให้กับเหล่าชนทั้งหลาย ก็ครั้งเมื่อ Chhatrapati Shivaji Maharaj ได้นำมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับรู้ในความศักดิ์สิทธิของอัสตะวินายักกา เมื่อเรื่องเล่ากันว่า ครั้งที่ มหาราช ศิวาจี จะทำสงครามครั้งใด นั้น พระองค์จะเดินทางไป สักการะขอพร ยังอัสตะวินายักกา ทั้ง ก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มกระทำสงคราม เพื่อขอความสำเร็จ จากองค์พระคเณศ และทุกครั้ง มหาราช ศิวาจี ก็ได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง เรื่องราวของอัสตะวินายักกาทั้ง ก็ได้รับการเผยแพร่จากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพChhatrapati Shivaji Maharaj

อัสตะวินายักกา ทั้ง 8
1. ศรีมยุราชศวรา Shri Moreshwar
2. ศรีสิทธิวินายักกา Shri Siddhivinayak
3. ศรีบัลลาเรศวรา Shri Ballaleshwar
4. ศรีวราดาวินายัก Shri Varadavinayak 
5. ศรีจินดามณี Shri Chintamani 
6. ศรีคีรีจัตมากา Shri Girijatmaj 
7. ศีรีวิฆเนศวร Shri Vighnahar 
8. ศรีมหาคณปติ Shri Mahaganapati


สัญลักษณ์ของอัสตะวินายักกาทั้ง 8

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยม