บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

อัสตะวินายักกา Ashtavinayak

รูปภาพ
อัสตะวินายักกาทั้ง 8 พระองค์
‪#‎อัสตะวินายักกาAshtavinayak‪#‎สวยัมภูคณปติ‪#‎พระคเณศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอัสตะวินายักกา คือชื่อของเทวรูปองค์พระคเณศทั้ง 8 พระองค์ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดจากการสร้างของมนุษย์อัสตะวินายักกาถูกจารึกในบันทึก ในคัมภีร์ และมนตราเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ มีประวัติและตำนานของแต่ละสถานที่ แตกต่างกันไป กระจายอยู่ ในพื้นที่ 8 แห่ง ในรัฐมหาราชมีความศักดิ์สิทธิเป็นอย่างมาก ผู้คนที่ เคารพบูชาในองค์พระคเณศ ครั่งนึงในชีวิตจะต้องเดินทางไปกราบไหว้อัสตะวินายักกา ทั้ง 8 พระองค์นี้ให้ได้ สักครั้งในชีวิต
"โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะศรี สิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะอัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะคณปติ บับป้า โมรยา" มนต์บทนี้ เป็นบทที่ผู้ที่ศรัทธาในพระคเณศสวดบูชาท่านหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินกันอย่างแน่นอน

แผนที่ในการเดินทางสู่อัสตะวินายักา


เทวสถานแต่ละแห่งของอัสตะวินายักกา กระจายกันไปในบริเวณรัฐมหาราชโดยอัสตะวินายักกา นั้น เป็นที่แพร่หลายให้กับเหล่าชนทั้งหลายก็ครั้งเมื่อ Chhatrapati S