บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2015

กังกินเทน Kangiten พระคเณศ แห่งความรัก

รูปภาพ
ทางพิพิธภัณฑ์ ได้ศึกษาข้อมูล ขององค์พระคเณศมาตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 และเดินทางไปยังทุกๆสถานที่ ที่มีประวัติ
หรือบันทึกเรื่องราวของพระคเณศไว้ เพื่อนำกลับมาเผยแพร่
ให้ผู้ที่ศรัทธาในประเทศไทย ได้ รับทราบเรื่องราวและข้อมูล
ขององค์พระคเณศ ใหม่ๆ เพื่อเป็นวิทยาทาน และความรู้เพิ่มเติม
เรื่องราวขององค์กังกิเทน ก็เช่นกัน ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับข้อมูล
และค้นคว้า เรื่องราว ที่มีอยู่น้อยนิด ขององค์ท่าน ตั้งแต่ปี 2546
และได้ คุณประเสริฐศักดิ์ มาช่วยค้นข้อมูลเพิ่มเติม ในช่วงปี 2547
และทำการเผยแพร่ เรื่องราวขององค์กังกิเทน ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
มีการ สร้างรูปจำลอง องค์กังกิเทน เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม
ได้เห็นลักษณะของท่าน ที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพวาด และหลังจากที่เผยแพร่
ก็มี ผู้ที่สนใจ ในเรื่องราวขององค์ท่าน ว่าเป็นพระคเณศ ที่แสดงถึง "ความรัก"
และยังเป็นเทพพิทักษ์ในเรื่องความรักนี้ จนได้สร้างเทวรูปองค์กังกิเทน
ให้ผู้ที่สนใจ ได้บูชา กันมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และสร้างเทวรูปจำลององค์ท่าน
จากหินอ่อน ลงสีขนาด 1 เมตร เพิ่มขึ้น จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ในปี 2554 นั้นอีกเช่นกัน
จนเป็นที่ชื่นชม และยินดี สำรห…
รูปภาพ
‪#‎ข้อควรปฏิบัติในวันคเณศจตุรถี‬
วันคเณศจตุรถี ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 10
ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558
(‪#‎พิพิธภัณฑ์จัดงานคเณศจตุรถีเสาร์ที่‬ 19 กันยายน 2558)
ก่อนถึงวันคเณศจตุรถี ผู้เลื่อมใสควรปฏิบัติดังนี้
1.ทำความสะอาดหิ้งพระ และห้องบูชา เพื่อเป็นการรับเสด็จการมาของพระองค์
2.นอกจากทำความสะอาดแล้ว อาจจะตกแต่งด้วย ผ้า ธง หรือมาลัย ให้สวยงาม(ถ้าทำได้)
3.ควรจัด อาสนะ โต๊ะ หรือตั่งเตี้ยๆ เพื่อเป็นที่ประทับแยกจากหิ้งพระ ทาพื้นด้วยสีแดง (สีแห่งพลังงาน) หรือสีส้ม(สีของผงซินดู) หรือจะปูด้วยผ้าสีดังกล่าวแทนก็ได้
4.เช้าวันที่ 17 ก่อนรุ่งอรุณ (เวลาใดที่สะดวกก็ได้ แต่รุ่งอรุณเป็นเวลาที่เหมาะกับการบูชาพระคเณศมากที่สุด)อาบน้ำชำระกายให้สะอาด อัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศ จากหิ้งบูชา (นิยมใช้ปางนั่งมากกว่า เพราะถือว่าพระองค์จะต้องมาประทับอยู่ที่บ้านเราถึง 10 วัน ถ้ายืนจะเมื่อยนี่เป็นความเชื่อของชาวฮินดู เมื่อก่อน ส่วนในปัจจุปันนี้ ไม่เคร่งครัดแล้วจะนั่งหรือยืน ก็ได้) หากมีเทวรูปพระคเณศหลายองค์ ให้เลือกองค์ที่เหมาะสม 1 องค์
5.เทวรูปที่จะนำมาสรงน้ำ ควรเป็นโลหะ หิน ไม่ควรใช้เทวรูปที่เป็นไม…