บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2015

หนู ของพระคเณศ

รูปภาพ
หนู ของพระคเณศ เป็นที่ได้พบเห็นกันบ่อยมาก ตามประติมากรรม ต่างๆ ขององค์พระคเณศ จะมี หนู อยู่ด้วย  หนูนั้น มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงมาอยู่กับพระคเณศได้ เรื่องเล่า  มีอยู่มากมายหลายตำนาน แต่ที่เป็นที่นิยมบอกเล่ากัน ก็มีไม่มากไม่น้อย เช่น


เรื่องของอสูร ที่ชื่อว่า อสูรภังคี  อสูรช้างน้ำ มีบริวารร่วมโกฏิแสน คอยรุกราน เหล่ามวลมนุษย์ และเหล่าเทวดาอยู่เป็นนิจ  จะร้อนไปถึงองค์พระคเณศ เสด็จลงมาปราอสูรภังคี นี้ พระองค์เสด็จมา ด้วยร่างกายอันใหญ่โต พร้อม ตวาดเสียงใส่อสูรภังคี ให้อสูรนั้นหยุดทำชั่วช้าต่างๆ ที่กระทำอยู่ ไม่เช่นนั้นพระองค์จะสังหารเสีย  อสูรภังคีได้ยินเสียงอันดังกังวาลขององค์พระคเณศ จึงเกิดความกลัวขึ้น รีบเข้าไปขอขมา ต่อองค์พระคเณศ และขอให้พระองค์ยกโทษให้  พระคเณศ ให้พรตามที่ขอ  อสูรภังคี จึงขอถวายตัวเป็นข้าพรับใช้องค์พระคเณศ โดยจำแลงร่างเป็น หนู  อยู่คอยรับใช้พระคเณศเรื่อยมา  (ยังมีอีกหลายตำนาน ที่มีโคลงเรื่องเช่นนี้ แต่ชื่อของปิศาจ หรืออสูร แตกต่างกันไป)
บางตำนาน กล่าวไว้ว่า หนูตัวนี้ เป็นราชาหนู ที่อาศัยอยู่ ณ เชิงเขาไกรลาส คอยเป็นเพื่อนเล่น ให้องค์พระคเณศ ตั้งแต่สมัยพระองค์ยังเด็…