บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2019

คเณศชยันตี วันเกิดพระคเณศ

รูปภาพ
ว่าด้วยความที่ความเชื่อของทางอินเดีย มีมากมายหลายความเชื่อ หลายคัมภีร์ หลายบันทึก หลายตำนาน และหลายนิกาย มีความเชื่อมากมาย ที่ไม่สามารถฟันธงลงไปได้ว่า ถูกหรือ จริงหรือ ใช่หรือ ไม่ บ้างก็ว่า “คเณศชยันตี = วันเกิด” บ้างก็ค้านว่า “คเณศจตุรถี ก็เป็นวันเกิดเช่นกัน” จากส่วนตัวที่ได้เดินทางไปอินเดีย และวัดของพระคเณศบ่อยมาก ขออ้างอิงจาก อัสตะวินายักกา ทั้ง 8 แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ และสำคัญขององค์พระคเณศ จากการได้สอบถามพราหมณ์ผู้ดูแลเทวลัยทั้ง 8 แห่ง มี 5 แห่ง บอกว่า วันชยันตี คือวันเกิดของพระคเณศ อีก 3 แห่ง บอกว่า ทั้งคเณศชยันตี และคเณศจตุรถี ต่างก็ถือเป็นวันเกิดของพระคเณศ ดังนั้น เราจึงศึกษา เพื่อเป็นความรู้ ไม่ได้คัดค้านความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง แต่ศึกษาไว้ เพื่อให้ “รู้” ประดับเป็น “ปัญญา” ขออนุญาตนำบทความจากแหล่งที่มาทั้งสองนี้ 1.Khanesha Gallery 2.ศฺรีเวทชนนีทาส แปล และ เรียบเรียง มาให้ได้อ่าน เพื่อเป็นความรู้กันครับ ขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาของบทความทั้งสองด้วยครับ -----------------------------------------------------------------…