บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

เทพนพเคราะห์ #2

รูปภาพ
เทพนพเคราะห์ #2  ความเชื่อเรื่องเทพนพเคราะห์ในแบบฉบับไทย
เคราะห์(ภาษาสันสกฤต: ग्रह, gráhaคระ-หะซึ่งหมายความว่า ฉกฉวย, จับ, คว้า, ยึด) คือสิ่งที่มีอำนาจในจักรวาลของพระภูมิเทวี (โลก)นพเคราะห์ (ภาษาสันสกฤต: नवग्रह, gráhaนะ-พะ-คระ-หะ) หมายความว่า ๙ ภูมิ, ๙ ขอบเขต, ๙ โลก, ๙ ดาวเคราะห์


พระอาทิตย์ (เทวนาครี: सूर्य, สูรยะ) เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง มีอำนาจเหนือกว่าเทวดานพเคราะห์ทั้งหลาย ในคติไทย พระอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาจากราชสีห์ 6 ตัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีแดงแล้วเสก ได้เป็นพระอาทิตย์ มีสีวรกายแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดงถึงสระทั้งหมดในภาษาบาลี (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนามักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ ตามนิทานชาติเวรพระอาทิตย์เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดีและเป็นศัตรูกับพระอังคาร ในโหราศาสตร์ไทย พระอาทิตย์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ (เลขหนึ่งไทย) และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากราชสีห์ 6 ตัวนี้เอง จึงทำให้มีกำลังพระเคราะห์เป…

เทพนพเคราะห์ #1

รูปภาพ
เทพนพเคราะห์ #1 พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ·30 พฤษภาคม 2016 เทพนพเคราะห์คืออะไรเทพนพเคราะห์ คือ เทพประจำดวงดาว ซึ่งจะควบคุมดวงและบุญกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น เทพราหู จะควบคุมเคราะห์กรรมของมนุษย์ จะทรงมีบัญชีเคราะห์กรรมของมนุษย์ในมือ สามารถบันดาลให้เกิดเคราะห์กรรมแก่มนุษย์ได้ แต่เทพราหูเป็นเทพอสูร จึงมักรับสินบนมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์เมื่อมีเคราะห์ก็อาศัยการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมด้วยการบวงสรวงพระราหูเป็นต้น ทว่า กรรมนั้นไม่อาจต้านทานได้ แม้ได้ติดสินบนแล้วก็ไม่อาจพ้นกรรม แม้ยืดระยะเวลาไปได้ระยะหนึ่ง สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามกรรม นอกจากนี้ยังมีเทพนพเคราะห์องค์อื่นอีกเช่น เทพพฤหัสบดี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเรียนรู้ของมนุษย์ เทพนพเคราะห์นี้มีเพียงเก้าตำแหน่ง แต่ผู้บำเพ็ญได้นั้นอาจมีมากมาย แล้วคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ต่อไป ตามแต่บุญบารมีที่ได้บำเพ็ญมาไม่เท่ากัน ท่านใดบำเพ็ญบารมีได้มากจะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่ง ไล่เรียงลำดับบุญบารมีกันลงไป ทั้งนี้เทพนพเคราะห์ทั้งเก้าองค์จะรับกิจจากพระยูไลประจำทิศตะวันออกจำนวนเจ็ดองค์ (พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า) และพระยูไลประจำทิศตะวันตกอีกหนึ่งองค์ (พระอมิตาภะ) ทำให้การ…