เทพนพเคราะห์ #1
เทพนพเคราะห์ #1
เทพนพเคราะห์คืออะไรเทพนพเคราะห์ คือ เทพประจำดวงดาว ซึ่งจะควบคุมดวงและบุญกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น เทพราหู จะควบคุมเคราะห์กรรมของมนุษย์ จะทรงมีบัญชีเคราะห์กรรมของมนุษย์ในมือ สามารถบันดาลให้เกิดเคราะห์กรรมแก่มนุษย์ได้ แต่เทพราหูเป็นเทพอสูร จึงมักรับสินบนมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์เมื่อมีเคราะห์ก็อาศัยการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมด้วยการบวงสรวงพระราหูเป็นต้น ทว่า กรรมนั้นไม่อาจต้านทานได้ แม้ได้ติดสินบนแล้วก็ไม่อาจพ้นกรรม แม้ยืดระยะเวลาไปได้ระยะหนึ่ง สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามกรรม นอกจากนี้ยังมีเทพนพเคราะห์องค์อื่นอีกเช่น เทพพฤหัสบดี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเรียนรู้ของมนุษย์ เทพนพเคราะห์นี้มีเพียงเก้าตำแหน่ง แต่ผู้บำเพ็ญได้นั้นอาจมีมากมาย แล้วคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ต่อไป ตามแต่บุญบารมีที่ได้บำเพ็ญมาไม่เท่ากัน ท่านใดบำเพ็ญบารมีได้มากจะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่ง ไล่เรียงลำดับบุญบารมีกันลงไป ทั้งนี้เทพนพเคราะห์ทั้งเก้าองค์จะรับกิจจากพระยูไลประจำทิศตะวันออกจำนวนเจ็ดองค์ (พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า) และพระยูไลประจำทิศตะวันตกอีกหนึ่งองค์ (พระอมิตาภะ) ทำให้การทำงานคานสมดุลกันเองในที่สุด ตำแหน่งเทพนพเคราะห์นี้จึงนับว่าใหญ่มาก และมีผลต่อมนุษย์ทั้งโลกมากมาย ทั้งนี้ ตำแหน่งนี้เปลี่ยนแปลงได้


เทพนพเคราะห์ได้แก่
๑) ดาวเทพพระอาทิตย์ ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน อำนาจความเป็นเจ้าทางโลก
๒) ดาวเทพพระจันทร์ ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน ความสงบร่มเย็นในทางธรรม
๓) ดาวเทพพระอังคาร ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน การสงครามเอาชนะคะคาน
๔) ดาวเทพพระพุธ ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน การเจรจาการทูตค้าขาย
๕) ดาวเทพพระพฤหัสบดี ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน การศึกษาการปฏิบัติธรรม” 
๖)
 ดาวเทพพระศุกร์ ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน เรื่องครอบครัว ความรักใคร่
๘) ดาวเทพพระราหู ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน เคราะห์เวรกรรมโชคร้าย
๗) ดาวเทพพระเสาร์ ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน การเกษตรงานต้องใช้แรง” 
๙)
 ดาวเทพพระเกตุ ผู้ดูแลบัญชีมนุษย์ในส่วน เคราะห์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลบัญชีบุญกรรมของมนุษย์ได้ถูกแยกส่วนไว้ เพื่อให้เทพนพเคราะห์ดูแลครบทั้ง ๙ ด้าน จึงเรียกเป็น นพเคราะห์” ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวทั้ง ๙ ดวงบนท้องฟ้าด้วย พระนามของท่านจึงปรากฏในตำราทำนายโชคชะตาเสมอ ซึ่งเหล่าพระพรหมจะมีความสามารถในการทำนายหรือหยั่งผลการทำงานของเทพทั้ง ๙ องค์นี้ได้ การเรียนรู้และเข้าใจการทำกิจของเทพนพเคราะห์ จึงเป็นการเรียนรู้เรื่องเคราะห์กรรมของมนุษย์ ทำให้สามารถคาดการณ์ทำนายโชคชะตาของมนุษย์แต่ละคนได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณปติเทพ 108 พระนาม

สีพระวรกาย ขององค์พระคเณศ

ข้าวสารและธัญพืช