กังกินเทน Kangiten พระคเณศ แห่งความรักทางพิพิธภัณฑ์ ได้ศึกษาข้อมูล ขององค์พระคเณศมาตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 และเดินทางไปยังทุกๆสถานที่ ที่มีประวัติ
หรือบันทึกเรื่องราวของพระคเณศไว้ เพื่อนำกลับมาเผยแพร่
ให้ผู้ที่ศรัทธาในประเทศไทย ได้ รับทราบเรื่องราวและข้อมูล
ขององค์พระคเณศ ใหม่ๆ เพื่อเป็นวิทยาทาน และความรู้เพิ่มเติม

เรื่องราวขององค์กังกิเทน ก็เช่นกัน ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับข้อมูล
และค้นคว้า เรื่องราว ที่มีอยู่น้อยนิด ขององค์ท่าน ตั้งแต่ปี 2546
และได้ คุณประเสริฐศักดิ์ มาช่วยค้นข้อมูลเพิ่มเติม ในช่วงปี 2547
และทำการเผยแพร่ เรื่องราวขององค์กังกิเทน ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
มีการ สร้างรูปจำลอง องค์กังกิเทน เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม
ได้เห็นลักษณะของท่าน ที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพวาด และหลังจากที่เผยแพร่
ก็มี ผู้ที่สนใจ ในเรื่องราวขององค์ท่าน ว่าเป็นพระคเณศ ที่แสดงถึง "ความรัก"
และยังเป็นเทพพิทักษ์ในเรื่องความรักนี้ จนได้สร้างเทวรูปองค์กังกิเทน
ให้ผู้ที่สนใจ ได้บูชา กันมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และสร้างเทวรูปจำลององค์ท่าน
จากหินอ่อน ลงสีขนาด 1 เมตร เพิ่มขึ้น จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ในปี 2554 นั้นอีกเช่นกัน
จนเป็นที่ชื่นชม และยินดี สำรหรับผู้ที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เป็นอย่างมาก

ในปี 2558 ทางพิพิธภัณฑ์ ได้เดินทาง ไปยังประเทศญี่ปุ่น
ณ วัด Hozan-Ji เพื่อเชิญญาณพลังขององค์ท่าน เสด็จมาประดิษฐานยังรูปเคารพ
ของพระองค์ที่พิพิธภัณฑ์ อีกด้วย
ทั้งนี้ ยังมี วัดในประเทศญี่ปุ่น อีกมากกว่า 200 วัด ที่ประดิษฐานองค์กังกิเทน
ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ จะเดินทางไปเก็บข้อมูลและนำมาเผยแพร่ ในโอกาส ต่อไปครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ข้าวสารและธัญพืช

สีพระวรกาย ขององค์พระคเณศ

คณปติเทพ 108 พระนาม