จะทำยังไงกับเทวรูปที่แตกหัก

จะทำยังไงกับเทวรูปที่แตกหัก


จะทำยังไงกับเทวรูปที่แตกหัก
พระหรือเทวรูปที่เราบูชามา ล้วนผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิมาแล้วทั้งสิ้น ทุกๆวันเรากราบไหว้ขอพรด้วยความเคารพรัก ประดุจญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในบ้าน ไปลา มาไหว้ เป็นประจำ ยามที่เทวรูปแตกหัก กลับนำท่านไปทิ้งขว้าง ปล่อยวางไว้ตามโคนต้นไม้ ริมทาง ข้างถนน ทั้งๆที่ท่านเคยคุ้มครองดูแลเรามาตลอดเวลา ยามที่เทวรูปแตกหัก หรือชำรุด ก็เหมือนกับคนป่วย แทนที่จะดูแลช่วยกันรักษา บำรุงซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม แต่กลับหมางเมินนำไปทิ้ง ทำลาย นี่หรือนักบุญยอดกตัญญู?

แล้วจะทำอย่างไรดีกับเทวรูปที่แตกหัก?
1.ดูจากสภาพ ว่าแตกหักที่ส่วนไหน เทวรูปที่ชำรุดส่วนมากมักเป็นเทวรูปที่ทำจากเรซิ่น ซึ่งคุณสมบัติของเรซิ่น จริงๆแล้วมีอายุการใช้งานได้นาน แต่เนื่องจากเป็นวัสดุที่มุ่งผลิตเพื่อการค้า ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องใส่น้ำยาเร่งเพื่อให้เรซิ่นแข็งตัวได้เร็วทันต่อความต้องการของตลาด จึงทำให้เรซิ่นที่ได้ มีความกรอบเปราะง่าย มากกว่าความคงทนแข็งแรง ส่วนใหญ่เทวรูปเรซิ่นที่ชำรุด มักจะเป็นอุปกรณ์หรือ อาวุธ แขน และมือ หรือส่วนที่มีลักษณะคอดยาว ออกมาจากตัวเทวรูป มักจะแตกหักได้ง่าย
วิธีบำรุงรักษา ให้ทำความสะอาดบริเวณรอยหัก ลองประกอบดูว่ามีส่วนใดหายไปบ้าง จากนั้นให้ใช้กาวตราช้าง หรือกาวร้อนเชื่อมต่อ หากยังพบรอยต่อ หรือรอยร้าวให้พ่นสีทับ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหมด หรือสีอื่นๆ ตามต้องการ

2.วัสดุที่เป็นหินทรายเทียม ซึ่งจริงๆก็คือปูนผสมทรายธรรมดานั้นเอง เมื่อเกิดการแตกหักให้เราทำวิธีเดียวกันกับการซ่อมเรซิ่น สำหรับบริเวณที่เห็นรอยร้าว ให้ใช้เศษปูน จากเทวรูปบดให้ละเอียดที่สุด ลูบไล้บริเวณรอยต่อจนเป็นเนื้อเดียวกัน

3.วัสดุที่เป็นไม้ เมื่อเกิดการแตกหักให้เราทำวิธีเดียวกันกับการซ่อมเรซิ่น สำหรับบริเวณที่เห็นรอยร้าว ให้ใช้เศษขี้เลื่อยผสมกาว ลูบไล้บริเวณรอยต่อจนเป็นเนื้อเดียวกัน

4.วัสดุที่เป็นโลหะ  อันนี้อาจจะสุดวิสัย สำหรับการซ่อมแซมด้วยตัวเองในกรณีนี้คุณสามารถ ปรึกษากับช่างเชื่อมโลหะตามร้านที่รับเชื่อมโลหะได้

***ในกรณีที่ชำรุดแตกหักมากจนเหลือวิสัยที่จะซ่อมได้ หากเป็นชิ้นๆเล็กๆ คุณอาจหาเทวรูปที่ใหญ่กว่า แล้วบรรจุของเก่าไว้ภายใน หากไม่สามารถทำได้ ให้ขอขมากรรมต่อพระองค์(เทพองค์นั้นๆ) แล้วนำไปจำเริญยังที่อันสมควรต่อไป


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณปติเทพ 108 พระนาม

สีพระวรกาย ขององค์พระคเณศ

ข้าวสารและธัญพืช