พระพิฆเนศ กับความเชื่อในไทย #3


ตำนานตอนพระคเณศเสียงา
ความเชื่อเรื่อง การเสียงาขององค์พระคเณศนั้น มีอยู่มากมาย มีหลายตำนาน หลากหลายเรื่องเล่า ที่กล่าวต่อกันมา แต่มีตำนานนึงเป็นที่รู้จักกันมากของคนไทย และนิยมแพร่หลายกันในอินเดีย ด้วย นั้นก็คือ การเสียงา จากการสู้กับปรศุราม อวตารแห่งมหาวิษณุเทพ


เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งองค์พระศิวะมหาเทพมีบัญชาให้พระพิฆเนศ เฝ้าประตูทางเข้าไว้ทรงห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนการทำสมาธิ พระพิฆเนศรับพระบัญชา ทำการเฝ้าทางเข้า ซึ่งประจวบกับเป็นวันที่ พราหมณ์ปรศุราม ออกจากสมาธิอันยาวนาน และได้รำลึกถึงองค์พระมหาศิวะเทพ จึงต้องการที่จะเข้าเฝ้าองค์มหาศิวะเทพ ปรศุรามเลยจัดแจงแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มอย่างดี พร้อมนำเอาขวานเพชรที่องค์มหาศิวะเทพมอบให้เป็นอาวุธคู่กาย ติดตัวไปด้วย และเดินทางไปยังเขาไกรลาศ อันเป็นที่ประทับแห่งองค์มหาศิวะเทพครั้นเดินทางไปถึงนั้น ก็ได้พบกับพระพิฆเนศ นั่งเฝ้าทางขึ้นไว้อยู่ พราหมณ์ปรศุราม ก็ไม่ได้สนใจ ได้แต่ดั้นด้นที่จะเข้าเฝ้าองค์พระศิวะให้ได้ เมื่อพระพิฆเนศเห็นดังนั้น จึงเข้าไปห้ามปราม ปรศุราม แต่ปรศุราหาได้ฟังคำเตือนของพระพิฆเนศไม่ จึงเกิดการต่อสู้กัน ปรศุรามสู้กำลังของพระพิฆเนศไม่ได้ จึงได้ใช้ขวานเพชร ขององค์พระศิวะขว้างใส่พระพิฆเนศ พระพิฆเนศเห็นขวานด้ามนั้นก็จำได้ว่า เป็นขององค์พระศิวะ จะรับไว้หรือทำลายเสีย ก็เกรงว่าจะโดนกล่าวหาว่าทำลายฤทธิ์ ขณะที่ทรงคิดอยู่นั้นขวานที่ปรศุรามขว้างมาได้มาถึงพระพิฆเนศแล้ว พระพิฆเนศ จึงหันพระเศียรหลบ ทำให้ขวานที่ขว้างมานั้น โดนงาของพระพิฆเนศหักลง เสียงดังสั่นโลกาทำให้องค์มหาศิวะเทพและพระแม่อุมาเทวี เสด็จออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น จึงพบว่า กับปรศุรามและ พระพิฆเนศซึ่งขณะนั้นงาหักไปข้างหนึ่ง ทำให้พระแม่อุมาเทวี ทรงกริ้วเป็นอย่างยิ่งต่อว่าพราหมณ์ปรศุราม และด้วยความโมโห พระองค์ก็ทรงสาปให้ ปรศุรามนั้นสิ้นฤทธิ์ นอนแข็งดั่งขอนไม้ สิ้นคำสาป ปรศุราม ก็หมดสิ้นซึ่งเรี่ยวแรง และฤทธิ์เดช นอนแข็งดั่งขอนไม้ ครั้งเวลาผ่านพ้นไป หลังจากสำนึกตัวได้ ก็ได้ตั้งจิต ถึงองค์พระวิษณุเทพผู้เป็นใหญ่ และได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนั้นให้องค์วิษณุเทพฟัง และขอให้ช่วยเหลือตนพระวิษณุเทพ จึงออกอุบาย ปรศุราม โดยจำแลงกายเป็น พราหมณ์น้อย เดินทางไปยังเขาไกรลาศ ที่เกิดเหตุ ร่ายรำให้องค์มหาศิวะเทพ พระแม่อุมา จนเป็นที่พอพระทัย ต่อองค์อุมาเทวี เป็นอย่างมาก จนพระองค์เสด็จไปหา จะมอบรางวัลให้ ต้องการสิ่งใดขอให้พราหมณ์น้อยนั้นแจ้งมาพราหมณ์น้อย จึงเอ่ย ขอให้พระแม่อุมา ทรงเห็นพระทัย โปรด คืนกำลัง ฤทธิ์เดช และลดโทษให้กับพราหมณ์ปรศุราม พระแม่อุมาเทวี ทรงทราบว่า พราหมณ์น้อยนั้นเป็นองค์พระวิษณุจำแลงมา ก็กล่าวตรัสต่อว่าต่อองค์วิษณุเทพไปบ้างเรื่องที่ปลอมตัวมาขอลดโทษให้พราหมณ์ปรศุราม พระแม่อุมาเทวีทรงยอมตามคำขอ ของพระวิษณุเทพ แต่ก็ยังต้องให้ปรศุรามได้รับโทษอยู่ส่วนนึง องค์วิษณุเทพเลยทรงขอ ให้พระแม่ทรงถอนคำสาป และคืนกำลังให้ปรศุรามครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมอบให้องค์พระคเณศ พระแม่เห็นควรด้วยจึงถอดคำสาปให้ตามที่พระวิษณุเทพร้องขอ ซึ่งการแสดงดังกล่าวของพราหมณ์น้อย คือการรำฉุยฉายพราหมณ์ ที่มีความสวยงามของท่ารำ มีเนื้อเพลงประการรำที่ไพเราะ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ข้าวสารและธัญพืช

สีพระวรกาย ขององค์พระคเณศ

คณปติเทพ 108 พระนาม